Chuyên đề 2: Chuẩn mực hóa Doanh nghiệp TINH GỌN – Nâng cao hiệu suất của đội ngũ!

[Online] - P2G14 - Tái Cấu Trúc - Cực đại Hiệu quả! ⁉ Chi phí "lưu kho" của công ty Anh/Chị hiện nay chiếm bao nhiêu % doanh thu? ⁉…

Đọc tiếp Chuyên đề 2: Chuẩn mực hóa Doanh nghiệp TINH GỌN – Nâng cao hiệu suất của đội ngũ!

Chuyên đề 5: TÁI CẤU TRÚC hệ thống kiện toàn để Cực đại Lợi nhuận – Tối đa hóa khách hàng!

Chuyên đề 5: TÁI CẤU TRÚC hệ thống kiện toàn để Cực đại Lợi nhuận – Tối đa hóa khách hàng! 1. Kinh tế ảnh hưởng do COVID, hành vi…

Đọc tiếp Chuyên đề 5: TÁI CẤU TRÚC hệ thống kiện toàn để Cực đại Lợi nhuận – Tối đa hóa khách hàng!

Bài toán xây dựng dòng tiền ổn định để thích nghi mùa bình thường mới

“????ℎ ?ℎ? ?ℎ?̉ ??̀ ??́ ?ℎ???̂́?, ??̛̣? ?ℎ??̣̂? ??̛́? ??̀ ?ℎ?̛̣? ??̂́, ?ℎ??? ???̂̀? ??̣̆? ??̛́? ??̀ ???” Để vượt qua bất kỳ giai đoạn khủng hoảng kinh tế nào,…

Đọc tiếp Bài toán xây dựng dòng tiền ổn định để thích nghi mùa bình thường mới

“??̛ ??̣̂? ??̀?? ??? ????? ?????̣̂? ??́? ??̂́? ???́? ???? đ??̣? ???̉?? ???̉??”

COVID – 19 đang đưa nền kinh tế toàn cầu vào giai đoạn suy thoái đột ngột chưa từng có nhưng hãy coi đó là “chất xúc tác” cho những…

Đọc tiếp “??̛ ??̣̂? ??̀?? ??? ????? ?????̣̂? ??́? ??̂́? ???́? ???? đ??̣? ???̉?? ???̉??”