??? – ???̛̉ ???̀?? ??́ ???̂? ???̂́? ??̆́? ???? đ?̂̉? ???̣̂? ??̂́?? ??̉? ??́? ???̉ ????? ?????̣̂? ??̂̃? ???̀?!

Ngành Huấn luyện doanh nghiệp đang nở rộ và hiện có tổng giá trị khoảng 2 Tỷ Đô, với tiềm năng phát triển không giới hạn! ✅ Bạn sẽ có…

Đọc tiếp ??? – ???̛̉ ???̀?? ??́ ???̂? ???̂́? ??̆́? ???? đ?̂̉? ???̣̂? ??̂́?? ??̉? ??́? ???̉ ????? ?????̣̂? ??̂̃? ???̀?!

HOÀN THIỆN BẢNG KẾ HOẠCH QUÝ III.2020 – Đ?̣̆? ??̣?? ??̀? ???̣̂? ??? ??̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂?!

Chương trình Lập kế hoạch Kinh doanh quý III.2020 với Chủ đề P2G11 - Cất cánh An toàn đã khép lại trong 1 tuần, đây cũng chính là khoảng thời…

Đọc tiếp HOÀN THIỆN BẢNG KẾ HOẠCH QUÝ III.2020 – Đ?̣̆? ??̣?? ??̀? ???̣̂? ??? ??̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂?!

???̉? ?????̣̂? ??̣̂ ???̂́??, ??? ???̀?? ??̉? ??????????? đ?̂̉ ???̛̉ ???̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂? ????? ?????̣̂? ??̛?̛?? ???!

5 Giá trị bạn sẽ có được khi tham gia chương trình: ✅ Khám phá lộ trình để trở thành một Nhà huấn luyện đáng tin cậy ✅ Môi trường…

Đọc tiếp ???̉? ?????̣̂? ??̣̂ ???̂́??, ??? ???̀?? ??̉? ??????????? đ?̂̉ ???̛̉ ???̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂? ????? ?????̣̂? ??̛?̛?? ???!

??? ??̉? ???́ ???̣ ???̣?? ??̛?̛̣?? ??̛́? ??̣̂?? đ?̂̀?? ????? ???̂? ???̛̉ ???̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂? ????? ?????̂? ??̛?̛?? ???!

Mục tiêu chương trình ➡️ Tuyển chọn những ứng viên xuất sắc nhất, đặc biệt có Sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu thế kinh doanh trong việc tuyển…

Đọc tiếp ??? ??̉? ???́ ???̣ ???̣?? ??̛?̛̣?? ??̛́? ??̣̂?? đ?̂̀?? ????? ???̂? ???̛̉ ???̀?? ???̀ ???̂́? ????̣̂? ????? ?????̂? ??̛?̛?? ???!

??̣? đ?̃ ??̆̃? ??̀?? ??? ?????????? ???.???? (??? ??)? Đ?̣̆? ??́ “??́? ???” ??̛?̛̉?? ???? ?̛? đ?̃?!

Với chủ đề ???? ?????? - ??̂́? ??́?? ?? ???̀?, sự kiện P2G 11 – Lập kế hoạch Kinh doanh quý III.2020, giúp các chủ Doanh nghiệp trở lại “đường…

Đọc tiếp ??̣? đ?̃ ??̆̃? ??̀?? ??? ?????????? ???.???? (??? ??)? Đ?̣̆? ??́ “??́? ???” ??̛?̛̉?? ???? ?̛? đ?̃?!