Chuyên đề 6: Xây dựng KẾ HOẠCH KINH DOANH để thực thi quý II.2021

Chuyên đề 6: Xây dựng KẾ HOẠCH KINH DOANH để thực thi quý II.2021

Đồng hành cùng Nhà huấn luyện Simon Bùi Cao Sơn, chuyên đề giúp bạn:
? Đánh giá và Đo lường tính hiệu quả của bản kế hoạch quý I.2021
? Thiết lập Đích đến trong quý II.2021
? Lập kế hoạch để Tạo ra SỰ ĐỘC NHẤT trong thang sản phẩm – thang khách hàng và Dịch vụ khách hàng tạo trải nghiệm WOW của chính Doanh nghiệp bạn!

➡ Tìm hiểu và Đăng ký ngay tại: http://plantogrow.sota.coach/p2g14_taicautruc_cucdaihieuqua

Leave a Reply