HOÀN THIỆN BẢNG KẾ HOẠCH QUÝ III.2020 – Đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝟗𝟎𝐏 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧!

Chương trình Lập kế hoạch Kinh doanh quý III.2020 với Chủ đề P2G11 – Cất cánh An toàn đã khép lại trong 1 tuần, đây cũng chính là khoảng thời gian anh chị đã hoàn thành bản kế hoạch, và cần đặt lịch ngồi lại với Nhà huấn luyện để hiệu chỉnh và hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh cho Doanh nghiệp mình theo phương án tối ưu và dễ thực hiện nhất!

Vui lòng liên hệ số Hotline 𝟎𝟗𝟔𝟖 𝟕𝟑𝟗 𝟓𝟔𝟔 (Ms. Thảo), bộ phận chăm sóc Khách hàng của ActionCOACH SoTA Firm sẽ hỗ trợ Anh/Chị đặt lịch sớm với khung thời gian phù hợp.

𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲́ 𝐈𝐈𝐈.𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐚̀𝐨 𝟐 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎-𝟏𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟎

Đăng ký để tham dự ngay với Chính sách ưu đãi nhất Dành cho Cả doanh nghiệp: http://plantogrow.sota.coach/
——————————
𝐏𝐥𝐚𝐧-𝐓𝐨-𝐆𝐫𝐨𝐰 𝟏𝟏+: 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲́ 𝐈𝐈𝐈 -𝟐𝟎𝟐𝟎:
𝑆𝑎𝑓𝑒 𝐹𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 – 𝐶𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛
Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 10-11/07/2020
Hình thức: Online qua Zoom
Hotline: 0968.739.566 ( Ms. Thảo)
Website: http://actioncoach-sota.com/

Leave a Reply