Chuyên đề 4: Bồi đắp Tư duy lãnh đạo & Phát triển bản thân


Chuyên đề 4: Bồi đắp Tư duy lãnh đạo & Phát triển bản thân
Tuyển dụng & xây dựng đội ngũ vững mạnh!
❓ Là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn có khi nào bối rối khi xây dựng lộ trình phát triển cho nhân sự của mình để họ cùng với bạn xây dựng sự nghiệp tại doanh nghiệp của bạn?
❓ Nhân sự – vấn đề nhức nhối hay trở nên đơn giản với các chủ doanh nghiệp với chu trình: Tuyển-Dụng-Giữ-Giao, bạn đã xây dựng các quy chế cho doanh nghiệp của mình?
❓ Tư duy lãnh đạo cốt lõi giúp bạn thành công khi lãnh đạo một đội nhóm thành công cần phải có?
Chuyên đề dưới sự dẫn dắt của Nhà huấn luyện Hannah Đoàn Thu Nga giúp Bạn:
? Lãnh đạo đội nhóm bằng công thức 16 xi-lanh
? Phương pháp & Lộ trình Xây dựng kế hoạch phát triển kỹ năng cho từng cá nhân trong đội ngũ
➡ Tìm hiểu và Đăng ký ngay tại: http://plantogrow.sota.coach/p2g14_taicautruc_cucdaihieuqua
————

Leave a Reply