Chuyên đề 5: TÁI CẤU TRÚC hệ thống kiện toàn để Cực đại Lợi nhuận – Tối đa hóa khách hàng!


Chuyên đề 5: TÁI CẤU TRÚC hệ thống kiện toàn để Cực đại Lợi nhuận – Tối đa hóa khách hàng!
1. Kinh tế ảnh hưởng do COVID, hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi & chuyển biến mạnh cả về hình thức mua sắm lẫn quyết định đầu tư… vậy bạn đã có sự chuyển dịch kịp thời đóng gói lại các thang sản phẩm như thế nào để phù hợp với hành vi mua sắm mới?
2. Bạn đã thực hiện những hoạt động Tái cấu trúc nội bộ để nâng cao trải nghiệm khách hàng – giúp khách hàng tiếp tục ở lại với bạn bằng những hoạt động gì?
3. Sự nhất quán trong chuỗi cung ứng của bạn vừa đáp ứng Tinh gọn, vừa biến các khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn trở thành “người bán hàng” miễn phí cho bạn khi họ trở thành Fan hâm mộ sản phẩm, dịch vụ của bạn như thế nào?
Doanh nghiệp Anh/Chị đang trăn trở vì những vấn đề trên? Hãy đăng ký tham dự P2G14 và đồng hành cùng coach Rose Hoàng Hồng Nhung để có thêm giải pháp cho Tái cấu trúc Dịch vụ quản lý – Quy trình tương tác – Các điểm chạm, mang lại trải nghiệm WOW tới khách hàng của Doanh nghiệp mình!
➡ Tìm hiểu và Đăng ký ngay tại: http://plantogrow.sota.coach/p2g14_taicautruc_cucdaihieuqua

Leave a Reply