Chuyên đề 1: TÁI CẤU TRÚC DÒNG TIỀN – HUYẾT MẠCH TRONG DOANH NGHIỆP!

[Online] – P2G14 – Tái Cấu Trúc – Cực đại Hiệu quả!
Chuyên đề 1: TÁI CẤU TRÚC DÒNG TIỀN – HUYẾT MẠCH TRONG DOANH NGHIỆP!
Diễn biến dịch bệnh hơn 1 năm vừa qua đã làm đảo ngược viễn cảnh phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Đảm bảo dòng tiền là một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp!
Dòng tiền là “Máu” trong Doanh nghiệp, là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp!
Vậy, doanh nghiệp nên quản lý tài chính như thế nào trong bối cảnh thị trường có nhiều bất ổn như hiện nay?
Thấu hiểu những trăn trở này, Đội ngũ Nhà huấn luyện của Văn phòng ActionCOACH SoTA Firm cùng Coach Mary Tạ Minh Phương quyết định đưa chuyên đề về Dòng tiền là chuyên đề đặc biệt mở đầu để hỗ trợ các Doanh nghiệp:
? Xây dựng kế hoạch ngân sách tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu suất
? Xác lập Chiếc lược tăng lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp.
? Cách sử dụng đòn bảy tài chính mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp
Tìm hiểu và Đăng ký ngay tại: http://plantogrow.sota.coach/p2g14_taicautruc_cucdaihieuqua

Leave a Reply