TRỞ THÀNH NGƯỜI TIÊN PHONG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH!

⁉️ Là một doanh nhân, bạn có mong muốn sự nghiệp của mình ý nghĩa hơn bằng việc tạo động lực và truyền cảm hứng để các doanh nhân khác thành công?
⁉️ Bạn sẽ trở thành người Tiên Phong trong lĩnh vực kinh doanh khi giúp được nhiều chủ doanh nghiệp khác?
⁉️ Bạn mong muốn đạt được mức thu nhập cao, xứng đáng giá trị của chính bản thân mình?

👉 Đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 – 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡!

👉Tham gia 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐇𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 (𝐂𝐄𝐃) để nắm chắc cơ hội thành công với vai trò là Nhà huấn luyện tại hệ thống ActionCOACH với hơn 1600+ Nhà huấn luyện trên toàn cầu!

💥Đăng ký tham dự MIỄN PHÍ ngay tại đây: https://bit.ly/3gFKbLw
——————-
🎯Đối tượng tham dự:
– Chủ Doanh nghiệp.
– Doanh nhân, Giám đốc điều hành.
– Chuyên gia.
– Quản lý cấp cao.
—————-
Ngày hội Trải nghiệm nghề Huấn luyện doanh nghiệp


⏰ Thời gian: 14h00 – 17h00 Thứ Sáu ngày 17.07.2020
📞 Hotline: 096.873.9566 ( Ms. Thảo)
🌐 Website: http://actioncoach-sota.com

Leave a Reply